Felvételi eredmények

Proces verbal privind rezultatele obţinute de candidaţii la specializarea

Managementul dezvoltării afacerilor - masterat

la concursul de admitere sesiunea iulie 2015

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Medie licență

50%

Notă interviu

50%

Medie generală

Rezultat

1.

Bujdoso L. Klaudia-Erzsebet

9,75

10,00

9,87

admis fără taxă

2.

Habineac E. Ștefan-Sebastian

9,73

9,66

9,69

admis fără taxă

3.

Tóth Cs. Róbert

9,20

9,33

9,26

admis fără taxă

4.

Fazekas I. Csongor-Istvan

8,50

10,00

9,25

admis fără taxă

5.

Bede A. Szilárd-Szabolcs

8,43

10,00

9,21

admis fără taxă

6.

Olah L. Gergő-Róbert

9,36

9,00

9,18

admis fără taxă

7.

Iakab F. Irina-Enikő

9,50

8,66

9,08

admis fără taxă

8.

Barta I. Norbert

8,55

9,33

8,94

admis fără taxă

9.

Bégányi R. Adrienn-Bernadett

8,35

9,33

8,84

admis fără taxă

10.

Dohi B. Elvira

9,25

8,00

8,62

admis fără taxă

11.

Varga N. Nicolae-Rafael

7,65

9,33

8,49

admis fără taxă

12.

Toth Cs. Anita

8,10

8,66

8,38

admis fără taxă

13.

Rácz S. István

7,00

9,33

8,16

admis fără taxă

14.

Nagy P. Zsolt

6,19

9,66

7,92

admis fără taxă

15.

Kincses F.J. László-Sándor

9,08

neprezentat

-

respins