Examen finalizare

Calendarul examenului de disertație:

 • Alegerea temei examenului de licență aprobat de coordonatorul științific: 14. ianuarie 2019. orele 15 - sesiunea de vară, 4 martie 2019., orele 15 - sesiunea de toamnă
 • Înscriere la examenul de licență: 4 iulie 2019, orele 15 (sesiunea de vară)
 • Data examenului de licență: 9 iulie 2019. 

Conținutul dosarului de disertație:

 • Fișă de lichidare completat și semnat
 • Diploma de bacalaureat în original
 • Diploma de licență în original
 • Copie legalizată a certificatului de naștere - 1 exemplar
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie - 1 exemplar (dacă este cazul)
 • Două fotografii
 • Certificat lingvistic - original
 • Chitanță în original a taxei de licență
 • Formularul de înscriere completat și semnat - original
 • un dosar plic

 

Metodologia examenului de disertație:

metodologie-examen-final-ma-2018-19.docx

Metodologia elaborării lucrării de disertație:

metodologie-de-elaborare-a-lucrarii-de-disertatie-2017-mda.pdf

metodologie-examen-2017-ma.pdf