Szakmai gyakorlat

ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ

 

A szakmai gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat fő célkitűzése az egyetemi oktatásban megszerzett tudás és képességek elmélyítése, továbbfejlesztése valós gazdasági környezetben, mellyel az alap- és magiszterképzések hallgatói a tantárgyleírásokban előírt alábbi képességeket fejlesztik a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően:

 1. önálló problémamegoldó-képesség fejlesztése;
 2. csapatmunkához kapcsolódó képességek erősítése;
 3. önálló munkavégzés képességének fejlesztése;
 4. anya- és idegennyelvi kommunikációs képességek fejlesztése;
 5. döntés-előkészítés tapasztalataik bővítése.

Kötelező szakmai gyakorlaton a Gazdaságtudományi Tanszék által működtetett alábbi szakok hallgatói vesznek részt:

 • Alapképzések:
 1. Menedzsment
 2. Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdálkodás
 3. Bank és pénzügy
 • Mesterképzések:
 1. Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje
 2. Idegenforgalmi gazdálkodás

A szakmai gyakorlati befogadóhely

A szakmai gyakorlati befogadóhely lehet hazai és külföldi vállalat, intézmény, valamint non-profit szervezet (kis- vagy középvállalat, nagyvállalat, transz- vagy multinacionális vállalat, minisztérium, önkormányzat, egyéb kormányzati szerv, külföldi képviselet, nemzetközi szervezet, kutatóintézet, kamara, egyesület, alapítvány), amely:

 1. a hallgatót tanulmányainak megfelelő szakterületen foglalkoztatja;
 2. biztosítja a gyakorlat lebonyolításához szükséges helyet, eszközöket, valamint a szükséges szakmai felügyeletet, irányítást;
 3. a hallgató részére foglalkoztatása megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tart;
 4. foglalkoztatás időtartama a heti 40 órát nem haladja meg, de a kötelező szakmai gyakorlat alatt eléri az előirt 84 munkaórát.

Nem lehet szakmai gyakorlati befogadóhely a hallgató saját tulajdonú vállalkozása és egyetemi hallgatói/diákszervezet.

Célszerű a gyakorlati helyet úgy megválasztani, hogy biztosítsa a szakdolgozat elkészítéshez szükséges és elégséges adatokat, információkat.

A szakmai gyakorlat időtartama

A szakmai gyakorlat időtartama 84 óra, amit szakjaink tanmenete szerint az alábbi módokon lehet teljesíteni:

 1. Szorgalmi időszakban, hetente egy munkanap.
  • Alapképzésen: a 4. szemeszterben, hetente egy munkanap, 14 hét x 6 óra.
  • Mesterképzésen:
   • Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje: a 3. szemeszterben, hetente egy munkanap, 14 hét x 6 óra.
   • Idegenforgalmi gazdálkodás: a 4. szemeszterben, hetente egy munkanap, 12 hét x 7 óra.
 2. Szorgalmi időszakon kívül, vakációban (Erasmus+, egyéb).
 3. az Egyetem és a szakmai gyakorlati programot meghirdető munkaadó által megkötött egyedi megállapodás szerint.

A szakmai gyakorlat során alapképzésen 3, mesterképzésen 5 kreditpont szerezhető meg. A szakmai gyakorlat szerves részét képezi az alap- illetve mesterképzési programnak. A szakmai gyakorlat alól felmentés nem adható.

A szakmai gyakorlat felvétele

A szakmai gyakorlat felvételének és elfogadtatásának folyamata

 1. A hallgató tájékozódás céljából köteles felvenni a kapcsolatot a szakfelelős által kijelölt szakmai gyakorlatszervezővel.
 2. Szakmai gyakorlat elfogadóhelyének megszervezése két módon történhet:
  • az Egyetem saját vállalati és intézményi kapcsolatrendszere segítségével biztosít szakmai gyakorlati lehetőséget hallgatóinak;
  • a hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati befogadó helyet magának.
 3. Szakmai gyakorlat elfogadtatása: mindkét fenti esetben a hallgató köteles engedélyeztetni tervezett szakmai gyakorlatát a szakmai gyakorlatszervezővel. Tehát az egyetemnek kell, hogy legyen érvényes együttműködési megállapodása a gyakorlati befogadóhellyel (Conventie cadru centre de practica).
 4. A szakmai gyakorlatra vonatkozóan az Egyetem és a szakmai gyakorlati befogadó szervezet együttműködési megállapodást (anexa-1-conventiecadru-student-fl.docx) köt.

A szakmai gyakorlat teljesítése

A szakmai gyakorlatot a tantárgyleírásban (Syllabus, Fișa disciplinei) foglaltaknak megfelelően kell végezni.

A szakmai gyakorlat sikeres teljesítése után a hallgatók írásos szakmai beszámolót készítenek, amelynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbi elemeket:

 • A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása
 • Az érintett ágazat rövid bemutatása
 • A kapott feladatok leírása
 • A végzett munka és eredményei
 • A szerzett tapasztalatok értékelése
 • Javaslatok és észrevételek, amelyek a szakmai gyakorlat hatékonyságát javíthatják.

Az írásban elkészített szakmai beszámoló elvárt terjedelme 8-10 oldal. Az alkalmazott betűtípus Times New Roman vagy Arial, 12-es betűméret, másfeles sortávolság, sorkizárt igazítással. Minden margó 2,5 cm.

A beszámoló magyar nyelven készül, a szakfelelős előzetes engedélye alapján azonban készülhet román vagy angol nyelven is.

A foglalkoztató szakmai gyakorlati befogadóhely a szakmai gyakorlat teljesítését az „Értékelőlap" nyomtatvány kitöltésével (anexa-3-atestat-practica.docx) igazolja.

A hallgató a szakmai gyakorlat teljesítését a „Jelenléti ív" nyomtatvány kitöltésével (anexa-2-fisa-individuala-de-prezenta.docx) is igazolnia szükséges.

A szakmai gyakorlat értékelése

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlatvezető tanár(ok) végzi(k) a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsganapokon, ahol a hallgató bemutatja szakmai gyakorlati tevékenységét a szakmai beszámoló és az 1-3 számú mellékletek alapján.

A hallgató jogai és kötelezettségei

A hallgató jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat vonatkozásában:

 • A hallgató köteles legjobb tudása és képességei szerint elvégeznie a rábízott feladatokat;
 • A hallgató köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, valamint a befogadó szervezet szabályzatait (pl. munkaidőre, szolgálati helyre, öltözködésre, biztonsági szabályokra stb. vonatkozóan);
 • A hallgató köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos általános jogszabályok:

 • 2007. évi 258-as Törvény a tanulók és egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatáról (Legea 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor)
 • 2008. évi 3955-ös Rendelet a felsőoktatásban végzendő szakmai gyakorlat általános szervezési rendszeréről (ORDIN nr. 3.955/2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică - studii universitare de licenţă şi de masterat)

 

Szakmai gyakorlatot vezető tanárok:

Bank és pénzügy

dr. Szász Erzsébet egyetemi docens

dr. Králik Lóránd István egyetemi adjunktus

dr.Kulcsár Edina egyetemi adjunktus

 

Menedzsment

dr. Szabó Árpád egyetemi adjunktus

dr. Fikó László egyetemi adjunktus

Hámos Dalma egyetemi tanársegéd

 

Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdálkodás

dr. Veres Edit egyetemi adjunktus 

Czuczor Krisztina egyetemi tanársegéd

Gulyás Gréta egyetemi tanársegéd

 

Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje

dr. Fogarasi József egyetemi tanár

dr. Debrenti Edith egyetemi adjunktus

dr. Flórián Gyula egyetemi docens

 

Idegenforgalmi gazdálkodás

dr. Molnár Erzsébet egyetemi docens

dr. Veres Edit egyetemi adjunktus 

 

Egyetem által biztosított szakmai gyakorlathelyek

 1. OTP Románia
 2. Consiliu Județean Bihor (Megyei Önkormányzat)
 3. Premagro SA
 4. Rusautopres SRL
 5. Panorama Tours Romania
 6. Consequentia Srl
 7. Emerigos Srl
 8. Muzelul Oraşului Oradea – Complex Cultural
 9. Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor (Turisztikai Desztinációmenedzsment Ügynökség)
 10. Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor
 11. Teatrul „Szigligeti Színház”
 12. Asociaţia Szent László Egyesület (Szent László Egyesület)
 13. Asociaţia Salvatorilor Montani Bihor -Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor (Salvamont Bihor)
 14. Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bihor 
 15. Inspectoratul Teritorial de Munca
 16. Casa Judeteana de Pensii Bihor
 17. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor
 18. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
 19. Directia Judeteana de Statistica Bihor
 20. Filarmonica de Stat Oradea
 21. Rozoti Prodcom KFT

Útmutató letöltése: utmutato-a-szakmai-gyakorlathoz-gti-2019-20.pdf

1. számú melléklet: anexa-1-conventiecadru-student-fl.docx

2. számú melléklet: anexa-2-fisa-individuala-de-prezenta.docx

3. számú melléklet: anexa-3-atestat-practica.docx

Convenţie-cadru centre de practică: conventiecadru-centre-depractica-fl.docx

forrás: gtt.partium.ro