Őszi felvételi

Felvételi időpontok

Alapképzések

Beiratkozás: 2014. szeptember 8-17.
Felvételi vizsgák időpontja: 2014. szeptember 18-20.
Eredményhirdetés és beiratkozás: 2014. szeptember 20-22.

Mesteri képzések

Beiratkozás: 2014. szeptember 8-19.
Felvételi vizsgák időpontja: 2014. szeptember 20.
Eredményhirdetés és beiratkozás: 2014. szeptember 20.

Őszi felvételire meghirdetett helyek 2014/2015

Alapképzések Tandíjmentes
helyek
Tandíjas
helyek
Helyek 
összesen
Filozófia 9 15 24

Német nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom  

7 24 31
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom
- 21 21
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom
6 26 32
Szociális munka 8 16 24
Szociológia 15 19 34
Menedzsment 2 45 47
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana 7 45 52
Bank- és pénzügyek - 24 24
Zenepedagógia 3 15 18
Képzőművészet - 7 7
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája - 13 13
Teológia – Szociális munka (Diakónia) 3 14 17
Agrármérnök** 8 - -
Alapképzések összesen 60 284 344
 Mesteri képzések
Kortárs politikai filozófia - 29 29
Filozófia és művészet a nyilvános térben 4 23 27
Többnyelvűség és multikulturalitás - 7 7
Európai szociálpolitikák - 15 15
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje 1 12 13
Vallástudományok 3 23 26
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában 5 21 26
Vizuális kommunikáció 1 18 19
Mesteri képzések összesen 14 148 162
Meghirdetett helyek összesen 74 432 506

** A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata.


Az egyes szakokra vonatkozó információk

Felvételi tájékoztató 2014 letölthető változat

Alapképzések

Mesteri képzések


Beiratkozás

Fontos tudnivalók:

 • beiratkozási díj: 50 lej
 • sikeres felvételi után a beiskolázási díj: 120 lej
 • a felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető.

A beiratkozási díj kifizetése alól felmentést kaphatnak a következő jelentkezők:

 • egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,
 • gyermekotthonban nevelkedtek,
 • legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),
 • a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2014-ben érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata.

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;
 • mesteri szakok esetén nyelvvizsga igazolás.

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Mesteri képzés

Beiratkozási iratok:

 • Aláírt beiratkozási űrlap;
 • Érettségi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor hitelesített másolat);
 • Egyetemi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor hitelesített másolat);
 • Születési bizonyítvány egyszerű másolata;
 • Esetenként: Házasságlevél egyszerű másolata;
 • Háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás;
 • Négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret);
 • A felvételi díj (50 RON) befizetését igazoló nyugta;
 • Szakmai önéletrajz (magyar vagy román nyelven);
 • Nyelvvizsga-igazolás (ezirányú kötelezvény aláírása esetén a mesteri képzés befejezéséig pótolható).

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok

Alapképzés:

 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.

Mesteri képzés:

 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • főiskolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a főiskolai/egyetemi jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.

A PKE által a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások és támogatások

Ösztöndíjak

 • érdemösztöndíj – a kimagaslóan jó eredményeket elérő hallgatók számára, tanulmányi eredményeik, valamint kutatási és más szakmai tevékenységeik alapján megítélt támogatás, melynek összege 255 lej/hó.
 • tanulmányi ösztöndíj – a félévi átlagok függvényében, a jó tanulmányi eredményeket elérők számára. Kétféle tanulmányi ösztöndíj van: minőségi tanulmányi ösztöndíj, melynek összege havi 190 lej, egyszerű tanulmányi ösztöndíj: 165 lej/hó.
 • szociális ösztöndíj – a nehéz anyagi helyzetű hallgatók számára, pályázati úton elérhető támogatás, melynek összege 135 lej/hó.
 • tandíj-támogatási ösztöndíj – mesteri képzésben részt vevő tandíjas hallgatók számára, pályázati úton elérhető támogatás, melynek összege 190 lej/hó.

 Ösztöndíjszabályzat

Az intézmény által biztosított bentlakási lehetőségek

Az elmúlt tanévben 196 hallgató kapott bentlakási lehetőséget 2, 3, illetve 4 ágyas szobákban.

Elszállásolási és étkezési díjak:

 • szállás: 155 lej/hó
 • étkezés (háromfogásos ebéd): 9 lej

Szállást és étkezést biztosítunk térítés ellenében, a felvételi ideje alatt. Szállásfoglalás:

Arany János Kollégium

Tandíjak (a helyek hozzávetőlegesen 40%-a tandíjmentes)

 • Bölcsészettudományi Kar: 300 euró
 • Közgazdaságtudományi Kar: 300 euró
 • Közgazdaságtudományi Kar, Bank- és pénzügyek: 400 euró
 • Művészeti Kar, Zenepedagógia: 400 euró
 • Művészeti Kar, Képzőművészet: 450 euró
 • ​Mesteri képzések: 2000 RON

A tandíjas és tandíjmentes helyek évenként módosulnak a hallgatók tanulmányi eredményei szerint. Így lehetőség van fizetéses helyről átkerülni ingyenes helyre és fordítva.


További letölthető dokumentumok

PKE felvételi szabályzat alapszakok 2014/2015 

PKE felvételi szabályzat mesteri képzések 2014/2015

oszi plakát

forrás: www.partium.ro