Pályázati felhívás: LAM egyetemi ösztöndíj

A LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Részvénytársaság által évente felajánlott 1-1 szakmai ösztöndíj egyetemi hallgatók számára, a megadott szakterületen.

lam alapitvanyA PÁLYÁZAT CÉLJA

A LAM Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) célja a hazai, magyar nemzetiségű műszaki értelmiség kinevelésének a segítése egy hagyományosan keresztényi és polgári értékrend szellemében.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

A jogszabály alapján pályázhat minden, 35 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), akkreditált felsőoktatási intézményben, agrártudományi, illetve közgazdaság szakon, látogatásos - azaz nappali - rendszerben egyetemi tanulmányokat folytató román állampolgár, aki aktív hallgatói jogviszonyát a 2014-2015-ös egyetemi tanévre igazolni tudja. Nem pályázhatnak egyetem utáni képzésre beiratkozott - magiszteri (mesteri) illetve doktori tanulmányokat folytató - hallgatók.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

  • Nem pályázhatnak a nem romániai, nem államilag akkreditált felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók.

TUDOMÁNYTERÜLET, KATEGÓRIA

Pályázni az agrártudomány (állategészségügy), illetve a közgazdaság tudományterületén lehet, a szaknak megfelelően, a megadott témakörökben. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat!

Az elbírálás két kategóriában történik, azaz 1-1 ösztöndíjat folyósítunk, a szakterületeknek megfelelően (a kiválasztott témakör és cím kötelező, illetve kizáró jellegű):

  • Agrártudomány kategória – Az ökológiai gazdálkodás jelene és jövője Hargita és Kovászna megyében - szaktanulmány.
  • Közgazdaság kategória – Finanszírozási lehetőségek a mezőgazdászok számára – szaktanulmány.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, A TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

  • Az ösztöndíj időtartama 9 hónap (október – június). Egy ösztöndíj összege havi nettó 450 RON, azaz a teljes időtartamra (tanévre) 4050 RON. Az ösztöndíj - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - adómentes juttatásnak minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a LAM Alapítvány (www.lamilieni.ro), valamint a LAM Mikrohitel Rt. honlapjáról (www.microcreditlam.ro), de igényelhető e-mail-en is, az office@lamilieni.ro és a lamsa@lamilieni.ro címek bármelyikén.

HATÁRIDŐ

A pályázat leadásának határideje 2014. november 28. (a postabélyegző dátuma, illetve személyes leadás esetén 2014. november 28, 15.30).

Részletek: http://www.lamilieni.ro/252/

forrás: bp.partium.ro